Erfenis en legaten

vzw ‘t Venneken in je testament?

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen van een testament komt je geld terecht bij wie jij belangrijk vindt. Het is dus goed hierover na te denken, zodat je nalatenschap een bestemming krijgt die past bij je persoonlijke voorkeur. En het is een bijzonder geruststellend idee te weten dat alles goed geregeld is.

Naast familie en vrienden, kun je ook Vzw ‘t Venneken opnemen in je testament. Op dat deel van de erfenis geldt dan een gunstig en vlak successietarief. Dit tarief is 8,8% in het Vlaams Gewest.

Hoe geven?

Wens je een stukje van je vermogen aan vzw ‘t Venneken na te laten, dan moet je een testament schrijven. Het bepaalde goed of de bepaalde som die je in je testament nalaat aan een persoon of een organisatie wordt ‘legaat’ genoemd.

Er bestaan drie soorten ‘legaten’:

  • Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een welbepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals bijvoorbeeld een huis, alle juwelen, een schilderij, …
  • Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, …
  • Een algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die je bij je overlijden nalaat. Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel de rest van de nalatenschap waarover je niet op een andere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat ten algemene titel) heeft beschikt.

Wenst je een stukje van je vermogen aan een maatschappelijke organisatie na te laten, dan schrijft je best een testament.

Professioneel advies

De notaris is de aangewezen persoon om je te adviseren en te helpen bij het opstellen van een testament. Hij kan een notarieel testament voor je opstellen of kan je testament in bewaring nemen of laten registreren. Op notaris.be kan je een brochure downloaden met informatie over het opnemen van een goed doel in je testament.

Hyperlink: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/een-goed-doel-opnemen-in-je-testament-ontdek-onze-nieuwe-brochure

Advertenties