Huidige situatie

Ons huidige KLJ-lokaal is niet meer aangepast aan de hedendaagse noden, veiligheidsnormen en wetgeving. We willen onze toekomst verzekeren en onze werking actief verbeteren door een nieuw lokaal op te richten dat voldoet aan alle moderne noden en vereisten die gangbaar zijn binnen het jeugdwerk. We willen onze leden een knus en warm lokaal aanbieden waarin iedereen – inclusief minder mobielen – kan genieten van de activiteiten die we organiseren.

Van de kerkfabriek St.-Antonius Abt van Moerbeke, die eigenaar is van de grond en het huidige lokaal, kreeg de VZW eind 2015 een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar. Die termijn moet ons toelaten het lokaal te bouwen en af te schrijven, en meteen al een spaarpotje aan te leggen voor mogelijke herstellingen.

Advertenties