Steun het bouwproject

Budget

Het is waar! Het is een ambitieus project en er is heel veel geld nodig. We mikken voor de financiering van ons project dan ook op verschillende bronnen.

schermafbeelding-2016-09-13-om-15-44-06
Visuele verdeling van het budget

Spaarpot:

  • Eigen middelen: Ons eigen lokaal-spaarpotje dat we met de KLJ de laatste jaren opzij hebben gezet.
  • De opbrengsten van acties: Deze acties worden georganiseerd door de vzw ’t Venneken (o.a. eetfestijn, bloemen- en snoepverkoop, helpen op de Lokerse Feesten, etc.)

Lening: We zullen de komende jaren nog veel energie steken in het organiseren van diverse activiteiten die geld in het laatje brengen. Hiermee zullen we een lening afbetalen.

Gemeentelijke subsidiëring: Via een infrastructuursubsidie van de jeugdraad krijgen we jaarlijks €5.000 gedurende 10 jaar.

Giften: Voor het verzamelen van bijkomende budgetten bij ouders, vrienden, sympathisanten, etc.

Sponsoring: Materiële of financiële steun door bedrijven en organisaties met tegenprestaties van de KLJ uit.

Eigen werk: Door het aanwenden van plaatselijke know-how en ‘helpende handen’ kunnen we de totale kostprijs van ons project gevoelig drukken.

Financiële status vandaag

Dankzij de spaargelden van KLJ Moerbeke-Waas, de verschillende succesvolle acties van de vzw ’t Venneken én de subsidietoezegging van de Gemeente Moerbeke hebben we vandaag reeds 100.000€ in ons bouwfonds. Dit maakt dat we bijna halfweg zitten. Een belangrijk kantelmoment voor ons allen. We hebben nog een significante duw in de rug nodig om ons bouwproject zonder risico te starten.

Advertenties