Vrije giften

Vrije Giften

Omdat we ervan overtuigd zijn dat je KLJ in je hart draagt doen we een warme oproep aan jou. Wil jij ons bouwproject ondersteunen door een vrije gift te doen? We vragen geen wonderen, maar als 1.000 sympathisanten ons elk 40€ geven komen we al aardig in de buurt. Wacht niet tot morgen, wacht ook niet op de anderen, doe het vandaag. Jij maakt het verschil. Voor de som van je giften gedurende een jaar ontvang je vanaf 40 euro een fiscaal attest.

Je kan in één keer een bedrag overschrijven maar je kan je steun ook spreiden in de tijd. Via online bankieren of dmv één van onze formulieren kan je een lopende opdracht instellen. Met 4€ per maand heb je ook recht op een fiscaal attest, want op het einde van het kalenderjaar worden al je stortingen bij elkaar geteld.

Voor een lopende opdracht dien je onderstaande info ook te vermelden op je overschrijvingsopdracht.

We zijn als KLJ-Moerbeke erkend door de fiscus voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare giften. (uitleg zie verder Fiscaal Aftrekbare Giften).

Steunen kan door te storten op het rekeningnummer BE96 7343 7734 9005 (KREDBEBB) Op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven. (Zij storten op hun beurt dit geld volledig terug aan KLJ-Moerbeke)Belangrijk: vermeld daarbij het volgende: ‘GIFT 45015 + rijksregisternummer van de schenker.

Fiscaal Aftrekbare giften

Wanneer het totaal van je giften aan onze organisatie jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar.

Als je bijvoorbeeld in 2016 een gift van 100€ aan KLJ doet, ontvang je in maart 2017 daarvoor een fiscaal attest. Je recupereert zo 45€ van het gegeven bedrag via de belastingen. Wij ontvangen nog altijd de volledige 100€ van je gift, maar je betaalt zelf slechts 55€.

Wens je meer info? Contacteer:

  • Patrick Dieleman (0478 22 10 85 ) (secretaris) pat.dieleman@skynet.be
  • Arno Dieleman (0486 67 70 56) (penningmeester) arnodieleman@hotmail.com
  • Geert Vervaet (0479 97 20 82) (ondervoorzitter) geert.vervaet66@gmail.com
Advertenties